Proffilio Lleoedd Cymru

  • Deall y lleoedd lle rydym yn byw ac yn gweithio

Am ein data

Mae gwybodaeth fanwl am y data sy’n cael ei ddefnyddio yn yr offeryn, gan gynnwys ei ffynonellau, ar gael yma.

Lle rydym wedi defnyddio data cyhoeddedig i gynhyrchu mesurau sydd heb eu cyhoeddi o’r blaen ar ddaearyddiaeth Ardaloedd Adeiledig, rydym wedi dangos Data Cymru fel y ffynhonnell.